SadaPlast

Turbalaryň aýratynlyklary

Berk Fiziki Gurluşy

Sadaplast lagym suw turbalary güýçlendirilen fiziki gurluşy netijesinde her hili zarbalara, korroziýa garşy daýançlydyr. Uzak möhletleýin ulanmak maksady bilen öndürilendigi sebäpli ideg we ätiýaçlyk aladalaryndan dyndyrar. Sadaplast turbalary maýyşgak bolup epilen ýagdaýynda hem kaddyny ýitirmeýär, zarbalara garşy ajaýyp çydamlylyga eýedir.

sadaplast
sadaplast

Diametr we Uzynlyklary

Sadaplast lagym suw turbalary 50-110 mm diametr we 150-6000 mm aralygyndaky uzynlyklarda öndürilýär we binalardaky islendik lagym suw ulgam işlerini aňsatlyk bilen ýerine ýetirmegiňize ýardam berýär.

Içki we Daşky Yüzleri

Sadaplast lagym suw turbalarynyň içki ýüzi tekiz hem ýylmanakdyr. Bu hem has gowy akyjylygy emele getirýär we bakteriýalaryň, dykylmalaryň şol bir sanda hapa yslaryň döremeginiň öňüni alýar.

Montaž Işleri

Sadaplast lagym suw turbalarynyň gurnama işi örän aňsatdyr hem az wagt alar. Zaýaçylyk ýüze çykmaz. Ideg işleri, kesip bükmek, ýapyşdyrmak ýaly kyn işler gerek bolmaz.

Saklanyşy we Daşalyşy

Sadaplast lagym suw turbalary berkligi sebäpli üst-üste ýygylyp şol bir hatarda teleskopiki şekilde hem daşalyp bilner. Bu hem saklanyş usullarynda we daşalyşynda siziň üçin peýda getirer.

sadaplast

Sadaplast Lagym Suw Turbalary

Kody Diametr Uzynlyk Mukdary Gaplanyş
50150 50 150 100 Halta
50250 50 250 80 Halta
50500 50 500 20 Baglanan
501000 50 1000 10 Baglanan
502000 50 2000 10 Baglanan
503000 50 3000 10 Baglanan
506000 50 6000 1 Sany
110150 110 150 25 Baglanan
110250 110 250 20 Baglanan
110500 110 500 10 Baglanan
1101000 110 1000 5 Baglanan
1102000 110 2000 5 Baglanan
1103000 110 3000 5 Baglanan
1106000 110 6000 1 Sany
wrapkit
SadaPlast by Devebolt © 2018 All rights reserved.
55, Arçabil şaýoly,
Aşgabat, Türkmenistan
8.00 - 18:00
+993 (12) 21 64 35
+993 (64) 63 98 06